właśnie przed chwilą

szłam za rękę z aniołem

ciebie nawet mi dotknąć nie wolno