śmiejesz się

bo tobie się nie zdarza zapomnieć

włożyć buty