Ja: M, umiesz już dodawać?

M (refleksyjnie): Yhy, ale nie oddawać.