M (prawie 6 lat). 
M: O czym myślisz, mamo?
Ja: O życiu.
M (po chwili zastanowienia): W Heroice też jest życie. Bohaterowie mają drugie życie, ale potwory już nie.