Ja: M, czemu nie jesz?
M: Bo się zamyśliłem tam w mózgu…