Kiedy mówisz, że kochasz

to metafora.

Kiedy mówisz, jak bardzo kochasz

to porównanie.

Kiedy pytam, czy wrócisz

to pytanie retoryczne.