Ty masz swój świat

i ja

Osobno ty

i ja

i nic poza tym

Aż nagle zderzają się te dwa światy

I są

powiedzmy

odrębne

ale jakby bliższe

o jedno słowo, spojrzenie, gest

o poznanie

I mimo to

ciągle jeszcze

Ty masz swój świat

i ja

Osobno ty

i ja

Ty siebie najlepiej znasz

i ja

siebie najlepiej znam